برچسب: قیمت اسکناس دلار

تب دلار

جهش قیمت ارز در روزهای اخیر و افزایش شکاف قیمت اسکناس دلار با دلار صرافی به حدود پنج هزار تومان، ...