برچسب: قیمت ارز ترجیحی

دام ارزی!

ارز ترجیحی و وجود تفاوت آشکار در تخصیص آن، به یکی از مشکلات مزمن و گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل ...