برچسب: قلک

بانک‌ها قلک نیستند

سیداحسان خاندوزی با سابقه نمایندگی مجلس و پس از 3‌ماه تجربه حضور در دولت اکنون می‌گوید: باید جلوی انحراف احتمالی ...

پیشنهاد بنکر