برچسب: قالیباف

بی‌عرضگی و محل پول‌ها

نبرد رییس‌جمهور و رییس مجلس به ویژه از سوی رییس مجلس هر روز داغ و داغ‌تر می‌شود و هردو نفر ...

پیشنهاد بنکر