برچسب: فولاد مبارکه اصفهان

فساد داغ «مبارکه»

گزارش ۳۰۰‌صفحه‌ای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ...

پیشنهاد بنکر