برچسب: فواد پاشا

توصیه به قانون و مساوات

در قرن نوزدهم در ایران و عثمانی تلاش‌های اصلاح‌گرانه اوج گرفت. در عثمانی با صدور فرمان تنظیمات در سال ۱۸۳۹ ...

پیشنهاد بنکر