برچسب: فهرست سیاه FATF

واکنش بازارها به FATF

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست دوره‌ای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در فهرست ...

افزایش فشار دلار به سمت صعود

تقاضا برای ارز همواره طبق سنت در 40روز پایانی سال، افزایش می‌یابد، اما امسال این روند با برگزاری انتخابات مجلس ...

پیشنهاد بنکر