برچسب: فنر قیمت‌ها

راز گرانی‌ها و دلار ۴٢٠٠تومانی

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید: گرانی‌ها، زمینه‌ها و پیش‌فرض‌هایی دارد؛ زیرا دولت با یک کسری بودجه جدی و محدودیت‌های ...

پیشنهاد بنکر