برچسب: فضای دیجیتال

چالش‌های رمز ریال

بانک مرکزی قصد دارد در آینده‌ای نه چندان دور رمز ارز ملی ایران تحت نام رمز ریال را عرضه کند.

بانک‌ها به سراغ شما می‌آیند

از «بانکداری دیجیتالی» و خدمات نوینی که در شبکه بانکی کشور ارائه می‌شود چه می‌دانید؟ آیا افتتاح حساب غیرحضوری را ...

پیشنهاد بنکر