برچسب: فروش اوراق دولتی

۷ اقدام ضد‌تورمی در آذرماه

بانک مرکزی می‌گوید با درنظر گرفتن آنچه شرایط بی‌سابقه اقتصادی ایران خوانده شده، تلاش می‌کند تا جلوی افزایش فشار به ...

پیشنهاد بنکر