برچسب: فروشنده سکه‌

سکه امامی بخریم یا گرمی؟

صرافی‌ها می‌گویند بازار از رکود خارج شده و حالا افراد بیشتری وجود دارند که با اهداف مختلف متقاضی سکه باشند.

پیشنهاد بنکر