برچسب: فرانسواز بتنکوق

ثروتمندترین زنان جهان

نشریه فوربس طبق روال گذشته اقدام به معرفی ثروتمندترین افراد جهان کرد که بر این اساس و تا پایان ماه ...

پیشنهاد بنکر