برچسب: غذا در برابر پول

غذا در برابر پول

رییس کل بانک مرکزی از انجام مذاکرات جدید مالی و تجاری ایران با عراق خبر داده است.

پیشنهاد بنکر