برچسب: عزیز منصوری

سوئیفت ملی راه‌اندازی شد

رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه از راه‌اندازی سوئیفت ملی با عنوان سپان خبر داد.

پیشنهاد بنکر