برچسب: عدالت

فرمول جدید پرداخت یارانه ها

یک دهه از پرداخت یارانه در ایران می‌گذرد و با وجود اذعان نهادهای تصمیم‌گیر به ناکارآمد و… هدفمند بودن یارانه‌ها ...

پیشنهاد بنکر