برچسب: طلبکار

بدهکار بزرگ

دولت بدهکار است و درواقع به بزرگ‏ترین بدهکار کشور تبدیل‏ شده است. لیست بلندبالای بدهکاری و سازمان‏های طلبکار به‏روشنی گواه ...