برچسب: طرح مولدسازی

محمود جامساز

تقسیم رانت

محمود جامساز درباره مصوبه مولدسازی گفت: این مصوبه در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نوعی تقسیم رانت است. روز گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی ...

پیشنهاد بنکر