برچسب: طبقه‌های فرودست

حقوق ۵۰ میلیونی، پولی نیست!

احمد توکلی از چهره‌های سرشناس فضای سیاسی ایران در گفتگویی اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، ...

پیشنهاد بنکر