برچسب: طبقاتی

چرا باید ضدسرمایه‌داری بود؟

نرخ رشد‌های صعودی و فزاینده در بهره‌وری و به‌جیب‌زدنِ ثروت‌های افسانه‌ای و بریزو‌بپاش‌ها، همه و همه آورده‌های سرمایه‌داری‌اند که جز ...

پیشنهاد بنکر