برچسب: ضمانت‌نامه‌ها

صنعت بیمه باید دیجیتالی شود

غلامرضا سلیمانی در «گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در نظام تامین مالی نوآوری کشور» گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه و ...

پیشنهاد بنکر