برچسب: صندوق بین المللی پول

بدهی دولت در مرز هشدار

مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره رشد بدهی های عمومی پیش بینی کرد: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

پیشنهاد بنکر