برچسب: صندوق‏های بیمه پایه

حذف دفترچه بیمه در سال 99

قانون بودجه امسال به شدت بر موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه و استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان ...

پیشنهاد بنکر