برچسب: شورای امنیت

دلار سقوط می‌کند؟

طی چند روز گذشته، تعداد نشانه‌های مثبت از مذاکرات وین افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس، پرسشهایی پیرامون قیمت ...

پیشنهاد بنکر