برچسب: شهرنشینان ایرانی

شکست دولت

مرکز آمار ایران، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور در تیر ماه گذشته را منتشر کرد که به ...