برچسب: شفافیت اقتصادی

شفافیت بانکی زیر سوال رفت

شفافیت امری است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال نیز آمده اما اخیرا اقداماتی علیه این تبصره صورت گرفته ...

پیشنهاد بنکر