برچسب: شرکت‌های صرافی

شرایط جدید تأسیس صرافی‌ها

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که چند روز پیش در شورای پول و اعتبار مطرح شد ...

پیشنهاد بنکر