برچسب: سیگنال‌های افزایشی

فقر

سرعت فقر بیشتر شد

واقعیت این است که در سایه خطاهای راهبردی مقامات دولتی در زمینه مدیریت بازار ارز، پول ملی با سرعت بالایی ...

پیشنهاد بنکر