برچسب: سیستم اقتصادی

کوره‌های پول‌سوزی

در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره جبران کسری بودجه منتشر شد و کارشناسان و تحلیلگران زیادی به ارائه راهکار در ...

پیشنهاد بنکر