برچسب: سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ

ارز ۴٢٠٠ تومانی در خط پایان

با اظهارات 2نماینده مجلس و حمایت برخی دیگر از نمایندگان و همینطور تشکیل یک کمیته سه‌جانبه، بحث حذف ارز فسادزای ...

پیشنهاد بنکر