برچسب: سکه‌های نقره

علل و ریشه‌های تورم

*حیدر مستخدمین‌حسینی/ اقتصاددان و معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

پیشنهاد بنکر