برچسب: سياست غلط

اقتصاد ايران گروگان مافياست!

غلامحسين حسن‌تاش و فرشاد مومني در نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد با موضوع «قيمت حامل‌هاي انرژي؛ واقعيت‌ها و جوسازي‌ها» ...

پیشنهاد بنکر