برچسب: سویه امیکرون

قحطی بزرگ در راه است؟

تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین بحرانی در اقتصاد و روابط بین‌الملل دنیا به وجود آورد که از زمان جنگ سرد ...

پیشنهاد بنکر