برچسب: سود سپرده‌

وضعیت سه‌ماه ۱۱ بانک‌ بورسی

مقایسه عملکرد یازده بانک حاضر در بازار سرمایه طی سه‌ماه ابتدایی امسال نسبت به بهار۱۴۰۰، حکایت از بهبود عملکرد بهاری ...

نرخ سود سپرده های ارزی

از جمله خدمات ارزی بانک‌ها اخذ و نگهداری سپرده‌های ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ...

صفحه 1 از 4 1 2 4

پیشنهاد بنکر