برچسب: سهمیه ارز مسافرتی

سهمیه ارز مسافرتی کم شد

طبق اطلاعیه منتشر شده در سامانه سنا، سهمیه ارز مسافرتی کاهش یافته و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط ...

پیشنهاد بنکر