برچسب: سهامدار بانک ملی

بانکداری گران

با دستور وزیر اقتصاد ظهر شنبه‌صورت‌های مالی بانک ملی ایران برای نخستین بار از طریق سامانه کدال منتشر شد.

پیشنهاد بنکر