برچسب: سلطان

سلطان نوسانات

مهران بهنیا - محبوبه داودی| زمانی که نوسان بزرگی در بازار‌های مختلف رخ می‌دهد، دولت و دستگاه‌های نظارتی به جای ...

پیشنهاد بنکر