برچسب: سلاطین

رانتخواران بزرگ

واژه سلطان در اقتصاد ایران، یک واژه شناخته‌شده و پرکاربرد است. از چند دهه پیش تاکنون، هر از گاهی نام ...

پیشنهاد بنکر