برچسب: سقوط ارزش پول ملی

دلار سقوط می‌کند؟

طی چند روز گذشته، تعداد نشانه‌های مثبت از مذاکرات وین افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس، پرسشهایی پیرامون قیمت ...

تله تو‌در‌توی بودجه

کسری بودجه بالاست؛ چون سرمایه‌گذاری، تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و ...

پیشنهاد بنکر