برچسب: سفرنامه‌نویسان

زوال تمدن کاریزی ایران

سفرنامه‌های بیگانه (اروپایی، آمریکایی و...) برای پژوهش در ابعاد گوناگون تاریخ ایران، به‌ویژه مبانی اجتماعی و مسائل تمدنی، از ارزش ...

پیشنهاد بنکر