برچسب: سفته الکترونیکی

سفته در بازار نایاب شد؟

«سفته در بازار نایاب شده». این را متقاضیان خریدی می‌گویند که با مراجعه به چندین شعبه بانک ملی همچنان موفق ...

خرید سفته الکترونیک شد

بر اساس یک توافقنامه در وزارت اقتصاد، از این پس خرید سفته‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و بانک ملی ...

پیشنهاد بنکر