برچسب: سرکوب پولی

به رانت پولی پایان دهید

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها از ...

پیشنهاد بنکر