برچسب: سرمایه خرد

اگر ۱۰ میلیون تومان داشتیم…

اگر در ابتدای فروردین امسال 10میلیون‌تومان داشتیم و آن را به یکی از بانک‌ها سپرده بودیم، در پایان خرداد سرمایه ...

پیشنهاد بنکر