برچسب: سرمایه اجتماعی

رفاه ایرانیان دو پله کم شد

گزارش شاخص رفاه لگاتوم (legatum prosperity Index) رتبه‌‌بندی سالانه‌‌ای است که موسسه پژوهشی لگاتوم از سطح رفاه کشورهای مختلف جهان ...

مدل‌های غیرپولی خدمات

حذف پول از اقتصاد کشورهای اروپایی کلید خورده است. حالا مدل‌های ابتکاری درکشورهای پیشرفته درحال اجراست که براساس آن افراد ...

پیشنهاد بنکر