برچسب: سربازی

بیمه بیکاری

دریافت بیمه بیکاری مشروط شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رای به عدم ابطال بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه کارت پایان ...

تغییر دستوری!

دولت پهلوی بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۷خ/ ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۸م قوانین معینی برای استفاده از لباس متحدالشکل (یونیفرم) در ایران ...

پیشنهاد بنکر