برچسب: سبد مصرفی خانوارها

سرنوشت مبهم « ریال»

سال‌هاست که همزمان با اوجگیری مشکلات اقتصادی، گزاره ونزوئلایی شدن ایران نیز بر سر زبان‌ها می‌افتد. بسیاری شباهت‌های این دو ...