برچسب: سامانه نيما

قيمت واقعی دلار؟!

قيمت ارز (دلار) در بازار آزاد حدود سي هزار تومان است و در سامانه نيما حدود ۲۷ هزار و اندي ...

پیشنهاد بنکر