برچسب: سازمان های مناطق آزاد

منطقه آزاد

حساب بانکی مناطق آزاد بسته شد

معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد افتتاح حساب مناطق آزاد در خزانه را گامی به سوی شفافیت اعلام کرد و ...

پیشنهاد بنکر