برچسب: زیست بوم

دانش مدیران بانکی به روز نیست

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد: مدیران بانکی آنقدر درگیر اجرا هستند که به روند‌های آینده توجه ندارند. دانش بسیاری ...

پیشنهاد بنکر