برچسب: زیان ده ترین بانک

بانک های زیان ده

سه بانک دولتی زیان ده هستند

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، بودجه ۹ بانک کشور شامل مرکزی، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک، مسکن، ...

پیشنهاد بنکر