برچسب: زوجین

افزایش وام ازدواج قطعی شد

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، بناست رقم وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد؛ سقف وام ازدواج برای هر یک از ...

چه خبر از وام جدید مسکن

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد که پیشنهاد افزایش وام مسکن از محل اوراق هنوز در شورای پول و اعتبار به ...

پیشنهاد بنکر